Meist

Meie eest kõneleb kvaliteet, mitte kvantiteet!

Oleme tulemustele orienteeritud!

Oleme pühendunud

Spetsialistid!

 

Oleme tulemustele ja kliendirahulolule orienteeritud värviexperdid! Hindame ja panustame pakutavate teenuste juures sihikindlalt keskonnasäästlikkusesse ning selle mitmekülgsusesse.

Sellest tulenevalt oleme loonud silmapaistva ettevõtte, mille põhitegevusalaks on nii soodapuhastusega, kui ka liivapritsiga, meid ümbritseva elukeskkonna säästlikumaks ning läbimõeldumaks muutmine, seda eelkõige viimistlusega seotud eritöödel. Lisaks ka erinevate ruumide- ja pindade, kõiksuguste värskendust, kaubanduslikku välimust vajavate detailide renoveerimisel, puhastamisel, värvimisel.

Kuna üha enam väärtustatakse ka tööle kuluvat aega, selle kokkuhoidu ja rahaliste väljaminekute minimaliseerimist, siis sellest tulenevalt oleme kasutusele võtnud aegumatu ja innovaatilise kõrgsurve pritsimistehnoloogia, mis kajastub nii töödele kuluvas ajas, selle suurepärases kvaliteedis, kui ka kliendi rahalistes vahendites.

Sealjuures omame nii erialaseid teadmisi, kui ka professionaalsel tasandil kvaliteedile orienteeritud kogemust.

Meie töös kasutatavad seadmed omavad PED, ehk teisisõnu Euroopa Liidu surveseadmete direktiivile ja CE ehk Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid ning vastavaid sertifikaate.

  • Kvaliteet 100% 100%
  • Klientide rahulolu 100% 100%
  • Teenused 100% 100%

Meie

koostööpartnerid

Värviexpert teeb tihendalt koostööd järgnevate koostööpartneritega, et parim teostus, kindel kvaliteet ja rahulolu saaks tagatud igale kliendile, kes seda vajab ja väärtustab!